Afterschool

Sanne:


Mijn naam is Sanne leeninga 13 jaar oud, en zit in klas 2A. Ik loop momenteel 10 weken stage bij Inventas in Grootebroek. Bij de opening van de eerste afterschool hebben we in de middag rond 2 uur alles voorbereid. De activiteiten die wij hadden georganiseerd waren: Fifa 16, poolen, vlechttechnieken en de leerlingen konden raden hoeveel snoep er in een pot zat. De leerling die het goed had geraden of er het dichts bij zat won de pot. Tijdens de activiteiten heb ik ook limonade rondgebracht bij de leerlingen. Toen de activiteiten klaar waren heb ik samen met de begeleiders alles weer netjes opgeruimd. De opening van de eerste afterschool vond ik ontzettend leuk, ik heb veel zin in de volgende afterschools!

Romy:

Mijn naam is Romy Wolff 14 jaar oud, en zit in klas 2A. Ik loop momenteel 10 weken stage bij Inventas in Grootebroek. In de voorbereiding van de eerste afterschool, ging ik samen met Sanne en Sherin naar Inventas op woensdag om de voorbereidingen te bespreken. We deden dit met Timo van Inventas en bespraken wat we zouden doen die vrijdag. Dit duurde een uur en tijdens dit uur hadden we flyers en posters gemaakt. Tijdens de opening van de afterschool ging ik met Sanne en een paar andere leerlingen poolen. Ik ging samen met Sanne de limonade verzorgen tijdens de activiteiten. Er was ook een fotograaf aanwezig, en was toen samen met Sanne op de foto geweest. Na de activiteiten hebben we alles samen opgeruimd, en weer netjes gemaakt. Ik vond de eerste afterschool ontzettend leuk, en heb zin in de volgende afterschools!

Eigen bijdrage voor WMO dagbesteding fors omhoog

Mensen die dagbesteding of begeleiding krijgen, kunnen er komend jaar tientallen tot honderden euro’s per maand op achteruit gaan. Dat komt doordat de eigen bijdrage fors stijgt. Zorginstellingen vrezen dat veel mensen de zorg gaan mijden.
Tienduizenden mensen vallen dit jaar nog onder de oude zorg afspraken, maar dat overgangsrecht loopt eind dit jaar af. Op dat moment krijgen ze te maken met de regels van de gemeente waar ze wonen en dus ook met nieuwe tarieven voor eigen bijdragen.

Enorme verschillen
Hoeveel iemand per maand moet gaan betalen, verschilt sterk per gemeente. Er wordt door gemeenten ook gekeken naar vermogen en gezinsinkomen. Daarom krijgen vooral midden- en hogere inkomens met forse stijgingen te maken.
In een rekenvoorbeeld van belangenorganisatie Ieder(in) gaat een man in Purmerend met een modaal inkomen er 570 euro per vier weken op achteruit. Purmerend benadrukt in een reactie dat de stijging in de meeste gevallen niet zo fors is, maar onderzoekt de effecten nog wel.
Jeroen Kelders, manager bij zorginstelling Heliomare, ziet dat mensen afzien van dagbesteding als ze voorgerekend krijgen wat ze komend jaar kwijt zijn aan eigen bijdrage. "Een stijging van enkele honderden euro’s per maand is ook voor iemand met een modaal inkomen niet op te brengen. Daarbij komt dat mensen die nu hersenletsel oplopen direct geconfronteerd worden met enorm hoge eigen bijdragen."

Welkom bij Meerkosten.nl

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!
http://www.meerkosten.nl/*


Klik op de Cocon*