Info over Harrie©

Nederland wil de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vergroten, door maximale ondersteuning te bieden bij het vinden en behouden van werk. Zo worden er steeds meer cao afspraken gemaakt rondom werkmogelijkheden voor deze groep. Ook wordt de overgang van school naar werk verbeterd. Verder blijkt dat begeleid werken belangrijk is!
Uit onderzoek van CNV Jongeren en Vilans is gebleken dat wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking goed wordt ondersteund door een naaste collega, de kans voor succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk wordt verhoogd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van krachten die al in het team aanwezig zijn. 
Kijk HIER* voor de bijsluiters voor de begeleiding